Naší maximální snahou je pacienta skutečně léčit. Velké úsilí směřujeme k předcházení problémům a stabilizaci stávajícího stavu.
cara
Zabýváme se ve velké míře parodontologickou stránkou onemocnění dutiny ústní, což bývá často opomíjeno. Zároveň se snažíme maximálně předcházet novým lézím zubního kazu. To vše důmyslným systémem ve spolupráci s pacientem. Naši lékaři prochází detailními školeními v dané problematice.
cara
Zároveň je však třeba napravit i stávající defekty. Na kvalitu provedení veškerých výkonů klademe velký důraz a jsme sami na sebe přísní. Díky této kombinaci jsme Vám schopni poskytnou dvouletou interní záruku na námi provedené práce. Pokud některá práce v této době selže, budeme Vám ji kompenzovat prací novou.
stomatologie