Protetickým ošetřením chrupu se rozumí náhrada chybějících zubů a zubních tkání zubní náhradou. Do této oblasti patří především zhotovení:

 • Fixních náhrad

  • Korunky (z celokeramických, kovokeramických a kompozitních materiálů)
  • Můstky (z celokeramických a kovokeramických materiálů)
  • Onlaye, overlaye (z keramických a kompozitních materiálů)
 • Snímatelných náhrad

  • Celkové snímatelné náhrady – náhrada celého zubního oblouku
  • Částečné snímatelné náhrady (základní, skeletové, deflexové) – náhrada části oblouku nebo jednotlivých zubů
 • Fixní náhrady nesené implantáty (podmíněně snímatelné)
 • Dlahy pro bělení zubů a ochranné dlahy při skřípání zubů (bruxismus)