Jak vyplývá z názvu, záchovná stomatologie je odvětví zubního lékařství, které se snaží pomocí preventivní péče, diagnostiky a následné léčby jednotlivých vad zachovat zuby co nejdéle funkční.

Tento obor se zabývá převážně léčbou zubního kazu nebo různých typů úrazů či zranění v dutině ústní a s nimi souvisejícími komplikacemi. Záchovná stomatologie používá pro vyplnění či modelaci buď přímé (zhotoveny lékařem přímo v ústech pacienta) nebo nepřímé (zhotovovány ve spolupráci se zubní laboratoří) výplňové materiály.

Cílem je pomocí nich ošetřit vlastní zuby a doplnit je tak, aby zůstala zachována nejen jejich správná anatomie, funkčnost a pěkný vzhled, ale i co nejdelší životnost. Péče a snaha o co nejdelší udržení vlastních zubů pacienta má vliv na jeho celkové zdraví a spokojenost.

V případě rozsáhlejších kariesních lézí, defektů a úrazů může dojít ke ztrátě vitality zubní dřeně. V takovémto případě za určitých podmínek můžeme i tak zachovat zub v dutině ústní tzv.endodontickým ošetřením (ošetřením kořenového kanálku).

Endodoncie je dynamicky se vyvíjející obor stomatologie, který se zabývá ošetřením kořenových kanálků zubu. Zahrnuje několik fází: mechanické opracování kanálků, výplach a hermetické uzavření kořenového systému zubu tak, aby nedocházelo k reinfekci. Kvalitní endodoncie (zvláště pak při ošetřování zadních zubů  a předělávání staršího ošetření kořenového kanálku) vyžaduje dostatek času, kvalitní přístrojové vybavení, znalosti a zkušenosti ošetřujícího lékaře.

Úroveň zubního ošetření v moderní stomatologii obecně (a o to více to platí v endodoncii ) výrazně posunuje použití zvětšovacích pomůcek, jako je operační mikroskop či lupové brýle, které na našem pracovišti používáme.